Meny
KIRKELIGE HANDLINGER
Dåp
- Melding av dåpsønske
Trosopplæring
Lær dem å lede
Vigsel
Gravferd
Medlemskap
Selvbetjeningsløsning
KIRKEGÅRDSFORVALTNING
Feste av gravsted
Gravlegat
Sommerstell
Vedtekter
Søk etter gravlagte
Familiegravsteder
- Arendal kirkegård
- Hisøy kirkegård
Velg din menighet
Austre Moland
Barbu
Flosta
Hisøy
Moland
Stokken
Trefoldighet
Tromøy
Øyestad

BE EN BØNN

 http://arendal.kirken.no/img/13_02_25_Boennedag/BeEnBonn.PNG

 Kirkens SOS

  Informasjonsfilm om kremasjon 
Kremasjon 

Veiledning ved dødsfall

http://arendal.kirken.no/img/12_09_2016_Kirkegaarder/Sommerstellbrosjyre.PNG

KALENDER
29 Oktober
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Familiegudstjeneste i Barbu Kirke
11:00 Reformasjonsgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Menighetssenter
18:00 Ungdomsgudstjeneste, Barbu Kirke
05 November
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Allehelgensgudstjeneste, Trefoldighetskirken
11:00 Gudstjeneste, Bjorbekk Kirke
18:00 Gudstjeneste i Barbu Kirke
18:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
12 November
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Øyestad Gamle Kirke
19 November
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Tromøy Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Menighetshus
26 November
11:00 Gudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
18:00 Ungdomsgudstjeneste i Barbu Kirke
03 Desember
11:00 Familiegudstjeneste, Færvik Kirke
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke
11:00 Gudstjeneste, Hisøy Kirke
10 Desember
11:00 Gudstjeneste, Barbu Kirke

 

Ledig stilling som kirketjener i Bjorbekk kirke

KIRKETJENER – ARENDAL KIRKELIGE FELLESRÅD
I staben av kirketjenere i Arendal kirkelige fellesråd er det ledig en 50 % stilling med hovedarbeidssted Bjorbekk kirke.
Stillingen er ledig fra 11.12.2017.
Hovedoppgaver:
• føre tilsyn med kirkebygget 
• utføre renhold og enklere bygningsmessig vedlikehold
• legge til rette for og være tilstede ved gudstjenester, kirkelige handlinger, 
konserter og andre arrangementer i kirken
• ansvar for sikkerhet under arrangement i kirken
• utføre vikartjeneste sammen med øvrige kirketjenere bl.a. ved ferie og sykdom
Kvalifikasjoner:
• Vi søker en fleksibel og praktisk person som kan ta initiativ
• Gode evner til å møte mennesker i ulike livssituasjoner
• Personlig egnethet og evne til å samarbeide med kollegaer og frivillige i menigheten vil bli vektlagt
• Være serviceinnstilt og fleksibel
Lønns- og arbeidsvilkår:
Godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale
God pensjonsordning

Søkeren må være medlem av Den norske kirke.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kirkevergen v/avd.leder Petter Norberg tlf. 37013580/91351084, evt. mail: petter.norberg@agderkirken.no eller personalrådgiver Øystein Dalsmo tlf. 37013580/91579949, evt. mail: oystein.dalsmo@agderkirken.no

Søknad med CV sendes Kirkevergen i Arendal, postboks 123, 4891 Grimstad evt. på mail: post@agderkirken.no innen 23.10.2017.

  
Av: Arne Homme   Publisert: 04.10.2017
 
Kontaktinfo

Den norske kirke, Arendal

Besøksadresse:
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2, 4. etg
4836 Arendal

Postadresse:
Postboks 123
4891 Grimstad

Sentralbord:
37013580

E-post:
post@agderkirken.no

Bankkonto: 3000.30.54248

Ten SIng Norway på turne
http://arendal.kirken.no/img/20_10_2016_Plakater/TenSingNorway17.PNG
Påmelding til dåp
Vi har tatt i bruk selvbetjeningsløsning for melding til dåp.
Ved å benytte linken nedenfor kan man selv velge sted og tid for dåpshandlingen og selv legge inn navn og personopplysninger på barn, foreldre og faddere.

Melding av dåpsønske
Ukens gudstjenester

http://arendal.kirken.no/img/31_08_2016_Gudstjenesteannonser/20171022.PNG

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:


AGDERKIRKEN PÅ NETT – www.arendal.kirken.no 

KONTAKT OSS

Telefon fellesrådet:    37 01 35 80
Besøksadresse:         Arendal kultur– og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4.etg
Postadresse:             Postboks 123, 4891 Grimstad


Saker fra disse sidene kan brukes fritt i andre medier dersom fullstendig kilde oppgis, og dersom
ikke annet er oppgitt i den enkelte sak. Powered by KWeb fra
kirkedata.no

Copyright 2017 Kirken i Arendal.

Copyright © 2015 Arendal kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no