arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Sommervikarer 2020 kirkegårdene i Arendal

Sommervikarer 2020 kirkegårdene i Arendal

Det er ledige stillinger som sommervikarer for sommeren 2020 ved kirkegårdene i Arendal. Arbeidet består i stell og vedlikehold av grøntanlegg og annet forefallende arbeid. Vennligst oppgi i hvilke perioder som kan jobbes. Søkere over 18 år blir foretrukket. Dersom du har sertifikat, oppgis dette i søknaden.

Ansettelse i h.t. gjeldende lov og avtaleverk.
Spørsmål kan rettes driftsleder Siri Øymoen tlf. 95939570 e-post: siri.oymoen@agderkirken.no, personalrådgiver Øystein Dalsmo tlf. 91579949 e-post: oystein.dalsmo@agderkirken.no  eller avdelingsleder Petter Norberg tlf. 91351084 e-post: petter.norberg@agderkirken.no 
Søknad og CV sendes til: Kirkevergen i Arendal Postboks 1823, 4858 Arendal eller e-mail: post@agderkirken.no innen 30.03.2020.
Dersom du ikke har hørt noe fra oss innen utgangen av mai måned, er du ikke kommet i betraktning som sommervikar ved kirkegårdene.
 


Del denne artikkel på e-post