arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Felling av trær og utbedring av vei ved Flosta kirke

Felling av trær og utbedring av vei ved Flosta kirke

Arendal kirkelige fellesråd har søkt om å utføre tiltak på vegen ved Flosta kirke. Tiltaket består i å utvide vegen langs muren forbi Flosta kirke. Vi ønsker å gjøre dette for å redusere skader på muren, og for å bedre forholdet for gravfølger og besøkende til kirken og kirkegården.

Da tiltaket er innenfor 60-meters sonen til kirken, skal det behandles etter Kirkelovens §21, og biskopen har myndighet til å avgjøre. Etter søknad til biskopen fikk Arendal kirkelige fellesråd tillatelse i desember 2018 til å felle trærne i alléen og utvide vegen.

Ansatte ved kirkegården har tatt ned trærne. Arendal kommune v/Kommunalteknikk vil bistå oss med øvrig arbeid, da også de har stor interesse av at vegen blir utvidet. Dette begrunnes i behovet for bredere vei for at brannbil og andre nyttekjøpretøy kan komme frem.

Vi ble innhentet av vinteren, og fikk ikke kjørt bort trestammene før snøfallet, men tar dette så snart som det praktisk er mulig.

 


Del denne artikkel på e-post