arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Stell av grav

Stell av grav

Er det ønskelig at kirkegårdsbetjeningen tar ansvar for stell av et gravsted, kan man inngå en avtale med kirkevergen om dette.  Dette kan gjelde enten sommerstell eller helårsstell.

Sommerstell inkluderer beplantning, vanning og stell i perioden 1. juni –31. august.
Pris: Kr. 1 250,– inkl mva pr. gravstøtte.  NB!  Sommerstell må være avtalt og betalt innen 15. april hvert år.
Helårsstell inkluderer 3 plantinger i løpet av året samt vanning og stell.
Pris kr. 1 850 inkl mva pr. gravstøtte.  Avtalen kan gjøres for inntil 5 år, men ikke utover festeperioden.


I tillegg til stellet kan det bestilles julekrans. Pris for denne er kr. 250 (inkl. mva) pr. år.

For nærmere opplysninger, se informasjonsbrosjyre


Del denne artikkel på e-post