arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Navnet minnelund Hisøy kirkegård

Navnet minnelund Hisøy kirkegård

Hisøy kirkegård har fått navnet minnelund.

Det er nå etablert navnet minnelund på Hisøy kirkegård.
Plaketter i bronse med avdødes navn blir satt opp på gravminnet.
Urnene blir satt ned på det gruslagte området, og her er plass til 16 urner.
Gravminnet har gravlykter som man kan tenne lys i, og nedfelte blomstervaser for friske blomster.
Kirkegårdsbetjeningen har ansvar for beplanting og stell av minnelunden.

Følgende kostnader er knyttet til bruk av minelunden:
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for innbyggere i Arendal kommune påløpe en engangskostnad på kr. 10.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for utenbys boende påløpe en engangskostnad på kr. 15.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
Det gis anledning til å feste gravstedet i 10 år utover fredningstiden.


Del denne artikkel på e-post