arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Navnet minnelund

Navnet minnelund

I 2015 ble det etablert navnet minnelund for urner på Arendal kirkegård. Denne er vakkert plassert nederst i Rånadalen. Gravminnet består av en natursteinsmur med like plaketter som de avdødes navn blir inngravert på. Kirkegårdsbetjeningen sørger for beplanting og stell av området.


Følgende kostnader er knyttet til bruk av minelunden:
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for innbyggere i Arendal kommune påløpe en engangskostnad på kr. 10.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
- for bruk av urnegravsted i navnet minnelund vil det for utenbys boende påløpe en engangskostnad på kr. 15.000 + mva for fredningsperioden (20 år)
Det gis anledning til å feste gravstedet i 10 år utover fredningstiden.


Del denne artikkel på e-post