arendal kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter
Anonym minnelund

Anonym minnelund

Arendal kirkegård har en minnelund, der urner settes ned anonymt. Minnelunden er utsmykket med en skulptur av billedkunstner Arne Vinje Gunnerud, og et er fint sted der man kan ha et gravsted uten personlig gravminne.


Følgende kostnader er knuttet til bruk av minnelunden:
- for bruk av urnegravsted i anonym minnelund vil det for innbyggere i Arendal kommune påløpe en engangskostnad på kr. 3000 + mva for fredningsperioden (20 år).
- for bruk av urnegravsted i anonym minnelund vil det for utenbys boende påløpe en engangskostnad på kr. 5000 + mva for fredningsperioden (20 år).


Del denne artikkel på e-post