Gravlegat

Gravlegat

Gravlegat opprettes for å ivareta stell og  vedlikehold av et gravsted.

Kirkegårdsbetjeningen vil da være ansvarlig for gravstedet så lenge det 
er midler tilgjenglig fra legatet. 

 

Gravlegat for inntil 10 år: Kr. 16.000,-

Gravlegat for inntil 20 år: Kr. 32.000,-


Del denne artikkel på e-post