Konfirmasjon er for alle!
Alle ungdommer har rett til en konfirmanttid tilpasset deres funksjonsnivå.
Menighetene i Arendal og Froland tilbyr konfirmantundervisning i smågrupper som kan erstatte
deltagelse i konfirmantarbeidet i lokalmenigheten eller komme i tillegg til det.

Les mer

 

 

 

 

Se filmer om konfirmasjonstiden

Opplegget for konfirmasjonstiden varierer fra sted til sted. Det vanligste er at konfirmasjons-undervisningen foregår det året du går i niende klasse, og at det strekker seg over åtte måneder.  Menighetene i Arendal kan ha litt forskjellig opplegg for sin konfirmasjonstid.  Dette finner du ut ved å se nærmere på hjemmeisden til den enkelte menighet.

Vi har en felles side for påmelding.  Den vil være åpen for påmelding avhengig av tidspunkter som er angitt av den enkelte menighet. 

Les mer